Архів Публікацій

Сонячно-блакитний – прапор вільної України!

Ми не перевертаємо синьо-жовтий прапор нинішньої протиприродної держави, а відроджуємо наш рідний український сонячно-блакитний прапор. Відчуваєте різницю?

13122302e_prapor
Новий прапор – нова Україна

Міста цвітуть, блакить ясніє,
Ллє сонце золото згори
А над хатами наша мрія:
Жовто-блакитні прапори.
Олександр Олесь

 

Традиційний національний прапор України прийнято називати жовто-блакитним: жовте нагорі, а блакитне внизу. Назва кольору «блакитний» означає «світло синій». Для підкреслення того, що нижня смуга прапора має бути світлою, а не темною, цей прапор ще називали жовто-оболочистим. Наприклад, Михайло Грушевський, що користувався багатьма давніми джерелами, ось так описав битву під Гомелем 1651 р.: «О восьмій годині рано, при зміні варти, побачили спершу корогву червону з білим хрестом і білою обвідкою; потім показалася друга, червона корогва, а коло неї три білі, й дві чорні і двіжовто-облочисті; під ними 8 тисяч козаків, кінних і піших, вибраного війська» [1].

Слово «облочистий» підкреслювало, що цей світло-синій колір є «легкий, прозорий»[2]. З погляду етимології, слово «облочистий» пов’язане зі словами «оболонь» (залиті водою луки), «балтика» (вода), «блато» і «болото» (водяниста територія). М’який склад «ла» або «ло» вказує на щось лагідне, вологе. Так, 15-та буква глаголичного алфавіту – буква Л – називається «лага», що нагадує назву руни Лагуз (вода).

Лага – це дуже давнє арійське слово для позначення води або водного потоку, від якого походять: «лагідний» і «ласкавий» – м’який, податливий; «плавати» – рухатися у воді; *lada – слабкість, м’якість, лагідність; «ладія» – човен; брит. Lagy – вода; «лаба» – річка (поширена назва річок в Європі), норвежське lagu – озеро; лат. lacus – озеро, вода, джерело; «Ладога» – назва озера, «Балатон» (Бала-дон) – озеро в Угорщині, найбільше в Центральній Європі.

Ще є гелленське слово thalassa (море) і казковий персонаж Івасик-телесик, тобто Івасик-мореплавець.

Звідси ж слово «облако» – те, що несе вологу (влагу), а також вираз «бла-бла-бла» – пустопорожня балаканина, «вода».

Отже, слово «блакитний» означає «водяний», тому його зображували світло-синім, водянистим, прозорим кольором. Наберіть у пошуковику слово «вода» і подивіться на зображення, що йому відповідають, – більшість з них саме блакитного кольору.

Чому прозора вода позначається блакитно-небесним кольором? Тому що вона віддзеркалює небо, а небо зазвичай світло-синє. Через це блакитний, тобто водяний колір ще називають небесним. Із-за цього виникла плутанина між первинним значенням символу і похідним від нього, між причиною і наслідком. Первинним є вода, а вторинним – те, що вона відбиває небо, а тому набуває небесного кольору.

Чому так важлива вода? Бо це основа земного життя: без води нічого не росте, та й сама людина на 80 % складається з води, а її мозок – на 90 %.

Але самої води не достатньо – потрібна енергія, тепло, світло. Його джерелом є Сонце. Тому з жовтим кольором українського прапору все зрозуміло – це жаркий-яркий (jar)-жовтий-гарячий колір Сонця.

Оскільки Сонце зігріває холодну воду, то воно є активним початком, а тому символізує творчий, божественний початок Всесвіту.

Сонце знаходиться вгорі, а вода внизу, тому й прапор має бути жовто-блакитним, бо такий природний порядок. Натомість перевертання прапору автоматично символізує перевертання природного порядку, іншими словами – збочення, протидію законам природи та їх Творцю. Противник творця традиційно позначається словом «сатана» (арамейською – противник), тому блакитно-жовтий прапор фактично є символом сатанізму.

Противники традиційного, природовідповідного, священного українського прапору, які водночас є прихильниками нинішнього державного синьо-жовтого прапору, висувають такі аргументи.

1. Синій колір є кольором неба, а жовтий – кольором пшеничного поля.

Це не так. Синім [3] небо взагалі не буває, а поле буває жовтим тільки протягом кількох місяців. Тому цей прапор не символізує «небо над пшеницею». Що тоді він символізує? Оскільки синій є кольором іудаїзму [4], то синьо-жовтий державний прапор сучасної України символізує тимчасове домінування іудейського початку над арійським (ярим, сонячним).

Такий колір має “синій екран смерті”, що з’являється за критичної системної помилки в операційних системах Microsoft Windows.

2. Синій і жовтий кольори позначають випромінювання енергетичних центрів людини (чакр).

Неправда. Український прапор вочевидь не відображає енергетику людини. У людини 7 основних енергетичних центрів, тому для її здоров’я потрібна гармонійна робота їх усіх. Якби прапор символізував роботу чакр, то він повинен мати 7 кольорів веселки (сьогодні такий прапор використовують содоміти ЛБГТ і Єврейська автономна область РФ). Натомість включення тільки двох чакр може бути символом смертельно хворої людини.

3. Застосування жовто-блакитного прапора є наругою над державним синьо-жовтим прапором, адже це перевертання державного прапору є протизаконним.

Ажніяк. Насправді жовто-блакитний прапор не є перевернутим синьо-жовтим. Перевертання мало б місце тоді, якби ми використовували жовто-синій прапор, натомість у нас жовто-блакитний.

4. Синьо-жовтий прапор використовувався в українській історії.

Це було неправильне використання, і сьогодні ми виправляємо старі помилки.

Таким чином, жовто-блакитний прапор символізує природний порядок, який є джерелом життя: Сонце вгорі, вода внизу.

Для того, щоб підкреслити символіку Сонця й води, а за одне зняти суперечки щодо «наруги над державним прапором», прапор Вільної України краще називати сонячно-блакитним. Тоді буде очевидним, що сонячно-блакитний прапор не має нічого спільного з жовто-синім – ні за назвою, ні за символікою.

Саме це нам і потрібно, адже прихильники вільної України повинні мати таку символіку для самоідентифікації, яка чітко відрізнятиме їх від прихильників нинішнього протиприродного режиму.

Співець української Визвольної революції видатний поет Олександр Олесь 1917 року вітав українське військо такими словами:

Українське військо,
мов з могили встало,
Загриміло в бубни,
в сурмоньки заграло,
Розгорнуло прапор
сонячно-блакитний,
Прапор України!
Рідний, заповітний!

Хай Буде!

[1] М. Грушевський. Історія України-Руси. Том IX. Розділ II. Стор. 15.http://litopys.org.ua/hrushrus/iur90215.htm

[2] Облочистий – легкий, прозорий (Slownik jezyka polskiego. – Warszawa, 1904. – T.III. – S.482).

[3] За стандартною моделлю RGB (скорочено від англ. Red, Green, Blue — червоний, зелений, синій) синій колір має значення (0, 0, 255).

[4] «Різні культури та ідеології вибирають для себе в якості символу різні кольори. Іудаїзм – синій, іслам – зелений, матеріалізм (соціалізм, комунізм) – червоний» (Пинхас Полонский. И флаг наш бело-голубой. Комментарий к Торе).

Джерело

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>